Joga 5 Żywiołów

Zamknij oczy i rozgość się w ciele.

Joga 5 ĺywioąĘw Woda_HamSa_joga

Poczuj, że:

Jesteś jak Ziemia.

Jesteś jak Woda.

Jesteś jak Powietrze.

Jesteś Przestrzenią.

Doświadcz emocji, które teraz Ci towarzyszą.

Poczuj iskierkę inspiracji, weź głęboki wdech i stwórz przestrzeń na siebie!

Uświadom sobie, że składasz się z unikalnej, jedynej w swoim rodzaju mozaiki 5 żywiołów, jak wszystko to, co Cię teraz otacza.

Spójrz przez kalejdoskop żywiołów do swojego wnętrza

Każdy z nas rodzi się z innym rozkładem żywiołów. Jedna osoba ma bardzo dużo ognia, druga wody, a trzecia np. ma nikły kontakt z ziemią. To, z jakimi jakościami przychodzimy w obecnej formie, według nauk jogi i tantry jest wynikiem karmicznych zasług i obciążeń. Jesteśmy więc unikalni. Wszelkie zmiany w równowadze żywiołów są częścią życia, ważne jest jednak, by do tej harmonii świadomie w swoim czasie powracać.

Żywioły są obecne w otoczeniu, w którym przebywamy, są generowane przez nasze myśli, emocje, czynności, relacje, kontakty z ludźmi, wykonywany zawód, dietę i inne bodźce czy zjawiska w świecie.

Zgodnie z naukami jogi i tantry, wszystko i wszyscy składamy się z 5 żywiołów. Są to:

 • Ziemia (prtivi),
 • Woda (apas),
 • Ogień (agni/tedżas),
 • Powietrze (waju),
 • Eter (akaśa).

Każdy z nich przynosi inne cechy. Dla przykładu:

Ziemia daje bezpieczeństwo, stabilność, grunt pod nogami, pewność, niezachwianie, konsekwencję, odpowiedzialność, niezależność i mądrość. Gdy jest jej zbyt dużo, jesteśmy leniwi, ciężcy, osowiali, nietwórczy, zrezygnowani, często niewrażliwi, mamy braki w wiedzy. Gdy Ziemi jest zbyt mało, możemy być pobudliwi, nerwowi, nieukorzenieni, niestali, pełni lęku, nie możemy skończyć projektów, nie czujemy nigdzie przynależności, uciekamy w duchowość, mamy kłopoty materialne.

Joga 5 ĹywioąĘw_Powietrze_HamSa_Joga

Woda przynosi elastyczność, przyjemność i radość z życia, wrażliwość i artyzm, pamięć, łatwość adaptacji w różnych życiowych sytuacjach. Gdy wody jest zbyt dużo, jesteśmy nadmiernie emocjonalni w bolesny dla nas sposób, mamy trudności z uwalnianiem stanów emocjonalnych i puszczaniem rzeczy dalej, nałogami, unikaniem pracy nad uzdrowieniem, zaniedbywaniem swoich obowiązków. Niedobór wody może spowodować brak radości z życia i brak przyjemności, zahamowanie emocjonalne, suchość i szorstkość, trudności w kreacji (w tym w temacie potomstwa), przepływie finansów i działaniu.

Ogień to pełen inwencji i intuicji inicjator, daje entuzjazm, pracowitość, radość życia, pasję i akceptację, ruch i działanie. Nadmiar ognia powoduje nadpobudliwość, nadmierną aktywność, gniewność i wybuchowość, niestabilność, generowanie nadmiernej ilości treści i pomysłów bez możliwości wprowadzenia ich w życie. Niedobór ognia to brak radości i chęci do życia, inspiracji, otwartości i witalności, brak sukcesów, nietwórczość, niechęć lub nielubienie pracy.

Powietrze pozwala nam przekształcać negatywne w pozytywne, dokonywać alchemii myśli, świadomości i energii, przynosi bystry intelekt i talenty duchowe. Jeśli jednak powietrze jest nadmiarowe, jesteśmy niestabilni, zdekoncentrowani, nieuważni wobec siebie i innych ludzi oraz naszych potrzeb, rozkojarzeni, nieuziemieni, nie kończymy projektów, mamy trudności w wytrwaniu w relacjach czy znalezieniu stałej pracy lub miejsca do życia, nie przyjmujemy tego, co jest. Niedobór powietrza to przeszkoda we wprowadzaniu zmian, otępiały umysł, utkwienie w miejscu, strach przed zmianami i działaniem, trudności w nauce.

Eter (przestrzeń) jest żywiołem świadomości, który przynosi przestrzeń w życiu na to, czego doświadczasz i co chcesz zrealizować. Osoby ze zharmonizowaną akaszą mają czas na to, co jest im potrzebne: odpoczynek, pasję i kreację, rodzinę, pracę, zabawę, relacje z ludźmi, praktykę duchową. Brak przestrzeni przynosi „odklejenie” się od życia i doświadczania, kontaktu z rzeczywistością i przeżywaniem, swoisty rodzaj depresji oraz brak świadomości. Niedobór przestrzeni oznacza brak czasu, siły na różne wyzwania w życiu, na emocje, obowiązki, często te najzwyklejsze. Osoba z niedoborem eteru nie będzie w stanie podołać swojemu codziennemu życiu.

Praktykujemy więc, by osiągnąć harmonię naszych żywiołów, osłabiać nadmiar, wzmacniać te żywioły, które są osłabione.

HamSa Joga Joga 5 ĺywioąĘw ziemia KrakĘw i Wrocąaw

Co zyskam dzięki praktyce Jogi 5 Żywiołów?

Praktyki Jogi 5 Żywiołów są bardzo intensywne, gdyż żywioł jest zasobem wypełniającym całe Twoje ciało fizyczne i wszystkie ciała subtelne. Podczas warsztatu dotykamy więc wszystkich miejsc w ciele, w których istnieje nierównowaga: czy to nadmiar czy niedobór danej jakości, jak również miejsc w ciele emocjonalnym, mentalnym, umysłowym i duchowym, i w to miejsce wprowadzamy stan harmonii, uwalniając obciążające wzorce i zapraszając Twój idealnie zdrowy stan żywiołu. Dzięki praktyce masz szansę na:

 • harmonizację danego żywiołu w ciele, umyśle i w życiu,
 • rozpoznanie drzemiącej w Twojej podświadomości i polu energoinformacyjnym istoty konfliktów stojących za dysharmonią w życiu oraz uzdrowienie ich,
 • uwolnienie traum i lęków związanych z kontaktem z danym żywiołem (np. pamięć topienia się, historia tonięć, trudności przy porodzie, rodowa lub karmiczna pamięć powodzi, pożarów, huraganów, trzęsień ziemi),
 • przetransformowanie wzorców odpowiadających za nierównowagę danego żywiołu (np. obniżenie poziomu lęku, ciężkości i uwolnienie energii sprzyjających depresji przy nadmiarze Ziemi; obniżenie częstotliwości gniewnych reakcji przy nadmiarze Ognia itd.),
 • podniesienie wibracji i wejście w stan równowagi w danym obszarze ciała, umysłu i życia.

Czym jest Joga 5 Żywiołów?

Joga 5 Żywiołów to autorski cykl dr Anny Grochowskiej-Biodrowicz składający się z 5 warsztatów, w których każdy poświęcony jest innemu żywiołowi w jodze i tantrze. W podejściu tym odnosimy się do praktyk żywiołów w:

 • jodze klasycznej i jodze kundalini,
 • w jodze tybetańskiej,
 • psychologii tantrycznej,
 • ajurwedzie,
 • astrologii,
 • 5 elementów w medycynie chińskiej i yin jodze (drewno, ogień, ziemia, metal, woda).

Jak wyglądają warsztaty Jogi 5 Żywiołów?

Podczas Jogi 5 Żywiołów spotkasz się z takimi praktykami, jak:

 • yin joga – joga dla elementów i meridianów,
 • joga kundalini
 • joga tybetańska,
 • medytacja, wizualizacja, techniki oczyszczania energetycznego
 • Joga Nidra 5 Żywiołów w dźwiękach naśladujących odgłosy żywiołów wydawanych m.in. przez „święte instrumenty”,
 • dekodowanie wzorców podświadomości.
HamSa Joga 5 ĺywioąĘw ogieš

Po praktyce uczestniczki/cy chętne dzielą się doświadczeniem. Na życzenie, w trakcie rozmowy, zostają udzielone informacje i pomoc z indywidualnego pola energoinformacyjnego. To buduje świadomość pola grupy i przynosi odpowiedzi na wewnętrzne pytania również tym osobom, które nie zabierają głosu.

PS Pamiętaj, proszę, że warsztaty stanowią komplementarną formę pracy ze zdrowiem i nie zastępują leczenia klasycznego ani konsultacji z lekarzem

Cykle prowadzone są w różnych miastach oraz online w różnych okresach w roku, naprzemiennie z warsztatami Jogi ćakr i Astrojogi. Bilety na wybrane zajęcia znajdziesz w grafiku.

Do zobaczenia na macie!

*Kolaże przygotowała dla nas Aleksandra Błaś.

Szkoła Praktyk Pogłębionych HamSa Joga

Kontakt telefoniczny:

+48 579 054 518

 

Napisz do HamSa Joga na:

kontakt@hamsajoga.pl