Szkoła Energoterapii

szkola_energoterapii

Szkoła Energoterapii w metodzie Alchemia Bioenergetyczna

Wyobraź sobie, że jesteś Alchemiczką/Alchemikiem.

Właśnie odkrywasz życiodajny eliksir,

panaceum,

legendarną substancję,

która zmienia to, co nieszlachetne, w szlachetne.

Zobaczyłaś/eś to…

 w drugim człowieku.

Jako terapeutka/ta tej metody stajesz się

Alchemiczką Wzorców Podświadomości

lub

Alchemikiem Wzorców Podświadomości.

Szkoła Energoterapii

Zapraszam Cię do udziału w kursach mojej Szkoły Energoterapii, a – jeśli poczujesz, że to Twoja ścieżka – do zrealizowania całego programu Szkoły Energoterapii metodą Alchemia Bioenergetyczna.

Szkoła Energoterapii w HamSa Joga jest akredytowana przez międzynarodową organizację International Association of Therapists (IAOTH), dzięki czemu po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminów możesz zdobyć certyfikat honorowany na całym świecie.

Alchemia Bioenergetyczna – co to za metoda?

Stworzona przez dr Annę Grochowską-Biodrowicz Alchemia Bioenergetyczna jest metodą odpowiadającą na potrzeby i pole psychobioenergoinformacyjne Klientki/a. Łączy ona psychobiologię i rozmaite techniki energetyczne ze Wschodu (nauki wedyjskie, jogiczne, tantryczne, tybetańskie, chińskie), też praktyki z innych regionów świata. W Alchemii Bioenergetycznej stosuje się:

 • psychobiologiczne dekodowanie symboliczne wizji w stanach theta, delta, alfa,
 • wiedzę z zakresu psychobiologii (Totalnej Biologii®/Recall Healing®, Nowej Medycyny Germańskiej),
 • psychogenealogię,
 • świadome śnienie, hipnoterapię, jogę nidrę,
 • czytania biopola,
 • czytania rodowe oraz karmiczne,
 • czytania z przewodnikami i zwierzętami mocy,
 • widzenie i czytanie aury,
 • oczyszczania psychobioenergetyczne, oddziałujące na ciało fizyczne,
 • symbolikę i symbologię,
 • psychorytuały uwalniające podświadomość,
 • astrologię, numerologię, karty (jeśli pracujesz w ten sposób),
 • techniki uwalniania emocji,
 • tworzenie własnych narzędzi energetycznych, wykonywanie bezkrwawych operacji na ciałach subtelnych kośas,
 • dźwiękoterapię z pomocą mis i gongów oraz innych „świętych instrumentów”.

W Alchemii Bioenergetycznej koncentrujemy się na sprawnym znalezieniu źródła trudności, z którymi przychodzi Klient/ka, w tym na pozyskaniu przekazu – uzdrawiającego przesłania i rozwiązania. Cechą charakterystyczną metody jest punktowe zorientowanie na proces – jedno spotkanie służy rozwiązaniu jednego problemu psychoenergetycznofizycznego (pamiętamy przy tym, że choroba może mieć kilka takich punktów). Podczas spotkania w Alchemii Bioenergetycznej stosujemy psychoenergetyczne rozpoznanie źródła trudności, z którym mierzy się Klient, odprogramowanie jego podświadomości z użyciem technik, które będą odpowiednio dobrane do możliwości i potrzeb oraz stanu zdrowia Klienta/ki, co daje najwyższą skuteczność we wspomaganiu powrotu do zdrowia lub wprowadzenia harmonii do danego obszaru życia. Dzięki temu Klient/ka oczyszcza się i puszcza głębokie pokłady bólu i blokad, w zmian zastępując je nową, pełną miłości opowieścią o sobie.

Każdy moduł kursu jest teoretyczno-praktyczny. Podczas spotkań budzisz w sobie Wewnętrzną Uzdrowicielkę lub Wewnętrznego Uzdrowiciela, podnosisz wibracje i bierzesz za nie odpowiedzialność. Stare odchodzi, by mogło przyjść nowe. Każdy z modułów ma wymiar transformująco-oczyszczający. Technik energetycznych uczymy się prowadząc siebie na ścieżce zdrowienia.

Czego się nauczę i jakie umiejętności mogę rozwinąć?

Szkoła zawiera III stopnie, z których każdy posiada trzy lub cztery moduły, opracowane w taki sposób, by można było sięgnąć do rozmaitej tematyki, która służy w pracy z Klientami i w pracy własnej.

I stopień Szkoły Energoterapii składa się z następujących modułów:

 •  Bezpieczeństwo i ochrona w pracy energetycznej – moduł ten jest uniwersalny, służy ochronie psychoenergetycznej nie tylko w pracy energetycznej z Klientami, ale też w naszej codzienności, w życiu, w kontaktach społecznych oraz na własnej ścieżce rozwoju duchowego, kiedy chodzisz praktykujesz różne techniki w rozmaitych miejscach i obcujesz z różnymi energiami i ludźmi. Dzięki niemu nauczysz się zarządzać własną energią, rozumieć ją i minimalizować sytuacje jej „wycieku”, wydrenowania czy wypalenia oraz pasożytowania na Twojej energii. Moduł uczy brania odpowiedzialności, stawiania granic i trwania w nich. 

 • Symbolika i uzdrawianie w śnieniu– spotkanie dotyczy przywracania zdrowia i rozwiązywania konfliktów emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i duchowych z pomocą śnienia oraz czytania i rozumienia symboliki snów, medytacji i wizualizacji. Kurs pomaga podnosić poziomy świadomości, dzięki stworzeniu przestrzeni na pogłębiony kontakt z sobą, swoim wewnętrznym obrazowaniem (śnieniem, wizualizacją), uwolnieniem lęku przed sobą samą/samym. Kurs przyczyni się do lepszego zrozumienia siebie na co dzień, w swoim życiu, w praktykach duchowych, medytacyjnych i wizualizacyjnych, usamodzielnia w czytaniu kodów rzeczywistości, przesłań i tego, co odczuwasz jako „znaki”, wskazówki itp. Jest to jedyny moduł, po którym będzie można otrzymać certyfikację IAOTH po wykonaniu samodzielnej interpretacji snu w zgodzie z metodą.
 • Dekodowanie psychobiologiczne – to moduł praktyczny, którego treści zostały oparte napodstawowych naukach psychobiologicznych, na Totalnej Biologii® i Recall Healing®, Nowej Medycynie Germańskiej. Moduł pomaga podnosić poziomy świadomości, dzięki stworzeniu przestrzeni na pogłębiony kontakt ze swoim wewnętrznym oprogramowaniem biologicznym, historią rodu, psychogenealogią, biologią przekonań oraz da szansę na odkodowanie zapętlających się cykli biologicznych chorób, wypadków, zdarzeń czy wchodzenia w niesprzyjające relacje. Kurs przyczyni się do lepszego zrozumienia siebie na co dzień, w swoim życiu, w praktykach duchowych, medytacyjnych i wizualizacyjnych, usamodzielnia w czytaniu informacji z ciała jak z rodowej księgi. Co szczególnie istotne, moduł ten daje narzędzia do zabezpieczenia ciała fizycznego przed skutkami biologicznej fazy naprawczej.

II stopień Szkoły zawiera takie moduły, jak:

 • Duchowi Przewodnicy i Zwierzęta Mocy – ten moduł Alchemii Bioenergetycznej dotyczy spotkań i czytań z duchowymi przewodnikami. Jest to koncept obecny w wielu kulturach duchowych i religijnych całego świata. Nauka kontaktu z własnymi przewodnikami, jak i z przewodnikami duchowymi klienta oraz zwierzętami mocy to kolejne narzędzie do psychoenergoinfomacyjnej samodzielności oraz stanowi osobną metodę duchowego doradztwa czy też komponent dla innych metod (psychobiologia itp.), w których konieczne jest pozyskanie informacji z pola w sposób łagodny i bezpieczny.
 • Czytania karmiczne i czytania rodowe – to kolejny moduł Alchemii Bioenergetycznej poświęcony czytaniom psychoenergetycznym, tym razem jednak sięgamy do przestrzeni bez czasu: wcieleń, reinkarnacji, inkarnacji równoległych i minionych historii rodzinnych, których nie da się już pozyskać w inny sposób. To moduł, podczas którego będzie okazja spotkać się z przodkami, stworzyć przestrzeń na ich historię oraz uzdrowienie obciążeń noszonych przez Ciebie czy Twoich klientów powstałych w wyniku zapomnienia, niewiedzy czy tajemnic.
 • Wybaczanie i samowybaczanie – techniki uzdrawiania – to kolejne narzędzie do psychoenergoinfomacyjnej samodzielności i stanowi osobną metodę duchowego prowadzenia klienta czy też komponent dla innych metod (psychobiologia itp.), w których potrzebne jest poprowadzenie klientów w stronę zdrowienia. Kurs technik uzdrawiania przez wybaczanie i samowybaczanie to niezwykły, alchemiczny moduł, który odmienia sposób patrzenia na doświadczenia zranienia i krzywdy, na historię ofiary, na trudną, niekiedy ekstremalną ścieżkę, jaką trzeba było przebyć, na siebie i swoje błędy oraz na ludzi, od którzy zranili, przekroczyli i na nas same/samych, którym nie potrafimy wybaczyć. Dzięki temu modułowi możesz pozyskać niezbędne informacje potrzebne Ci, by sobie wybaczyć lub odpuścić przeszłe doświadczenia, pójść dalej, może wyzdrowieć, nierzadko okazuje się to bowiem podstawą dla zdrowego życia.
III stopień składa się z 4 modułów, 1 otwartego i 3 zamkniętych:
 • Aura & Chakra Healing – to krótki, jednodniowy moduł, podczas którego uczymy się operacji energetycznych ćakr i aury, form uzdrawiania przez energię ćakramów i rozpoznawania nierównowagi w polu aury. Jest to metoda, która pozwala pracować na 2 sposoby: od pola aury do ćakramów i od ćakramów do pola aury. Podczas modułu korzystamy z umiejętności czytań pól energoinformacyjnych, uczymy się pozyskiwać i dekodować informacje oraz transformować je w idealnie zdrowe wzorce energetyczne klientów.

Do tego momentu jest możliwe ukończenie 2 stopni Szkoły Energoterapii Alchemią Bioenergetyczną raz 1 modułu 3 stopnia w trybie indywidualnym poprzez zakup nagrań i sesji w sklepie.

 

Do poniższych modułów 3 stopnia mogą przystąpić tylko osoby, które ukończyły poprzednie moduły Szkoły i zdały egzaminy:

 • Alchemia Pogłębionych Stanów Świadomości – to esencja metody. Podczas tego modułu zajmiemy się teoretycznym i praktycznym budowaniem obrazowania w stanach pogłębionej świadomości: alfa, theta i delta. Będzie to nauka wprowadzania w stany hipnotyczne (medytacyjne, wizyjne, śnienie), wyjmowanie blokującego oprogramowania z podświadomości i przekształcania go we wznoszące wzorce. Moduł łączy w sobie połączenie nauk Wschodu i Zachodu. Zawiera się w nim dekodowanie traum i sytuacji z przeszłości w historii Twojej i Twoich klientów, rodów oraz historii karmicznych.
 • Dekodowanie informacji fantomowych – to bardzo zaawansowany moduł, w którym uczymy się wchodzić w pola energoinformacyjne chorych organów lub układów klientów, aby rozpoznać, uznać przekaz i wyprowadzić stamtąd energię choroby i wprowadzić stan zdrowienia i naprawy. Technika ta, zainspirowana psychobiologią i bezkrwawymi operacjami, jest pochodną od nich, pracuje w energii ciał subtelnych w taki sposób, że wpływa uzdrawiająco na ciało fizyczne klienta. Otrzymuje ją w indywidualnym przekazie, techniki zmieniają się wraz z polem grupy. Uczymy się tej metody online, pracując na odległość, bezkontaktowo.
 • Dekodowanie ciał subtelnych – oparte na technikach poprzedniego modułu, tym razem w kontakcie z ciałem klienta. Będziemy wchodzić w pole organów nad ciałem klienta albo w kontakcie z nim, wyciągając informacje, oczyszczając je w połączeniu z poznanymi w modułach wcześniejszych technikami oraz transformując kod informacji we wspierający wzorzec. To bardzo zaawansowana metoda energoterapeutyczna wymagająca od adeptów rozwiniętych i ugruntowanych umiejętności z zakresu odczytów energoinformacyjnych. Moduł odbywać się będzie na żywo w Krakowie.

Dla kogo jest Szkoła Energoterapii?

Szkołę Energoterapii polecam:

 • osobom, które mają doświadczenie w praktykach energetycznych i duchowych, chciałyby rozwinąć swoje talenty lub uporządkować wiedzę w tym zakresie,
 • terapeutom wszelkiej maści, medykom, fizjoterapeutom, osobom pracującym z ludźmi w sposób pomocowy, nauczycielkom/nauczycielom jogi i innych praktyk duchowych,
 • osobom poszukującym skutecznych i szybkich metod na użytek własny, dla własnej świadomej transformacji,
 • zdeterminowanym osobom gotowym na przemianę, osobom, które choć raz spróbowały sesji w tej metodzie ze mną lub jedną z Absolwentek naszej Szkoły,
 • osobom, które to woła!
szkola_energoterapii2

Jak wyglądają spotkania Szkoły?

Szkoła prowadzona jest w formie spotkań online via Skype. Spotkania Szkoły są nagrywane i przez miesiąc dostępne dla adeptek i adeptów danego kursu. Spotkania odbywają się mniej więcej w dwu- lub trzymiesięcznych odstępach między modułami danego stopnia w danym roku. Bilety na poszczególne moduły znajdziesz w naszym grafiku i w sklepie.

Jak wygląda certyfikacja?

Po każdym module otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie kursu. Jeśli zdecydujesz się ukończyć wszystkie trzy moduły danego stopnia, możesz podejść do egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat z akredytacją IAOTH. Pamiętaj, że żeby podejść do egzaminów po skompletowaniu modułów II stopnia, potrzebujesz mieć zdany egzamin po I stopniu. Możesz też nie podchodzić do egzaminów i korzystać z nauk na użytek własny, zbierając zaświadczenia o udziale w kursach. Kursów nie trzeba kończyć po kolei, ale by otrzymać akredytowany certyfikat, należy zdać egzaminy po kolei. Certyfikat udziału w Szkole Energoterapii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych. 

Zobacz opinie Absolwentek poprzednich edycji:

FAQ

Czy żeby wziąć udział w module z II stopnia Szkoły trzeba ukończyć I stopień?

Nie, nie ma takiej konieczności. Każdy może zapisać się na wybrany temat w ramach naszej Szkoły i nie kontynuować dalej nauki.

Przegapiłam/em jeden z modułów. Czy muszę czekać do przyszłego roku?

Nie, masz możliwość zakupienia nagrań z kursu. Otrzymujesz wtedy miesięczny dostęp do nich oraz godzinną darmową konsultację ze mną, podczas której możesz zadać pytania oraz przejść proces uzdrawiania lub samouświadomienia, jeśli takowy się pojawi.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby otrzymać certyfikat z akredytacją IAOTH w metodzie Alchemia Bioenergetyczna?

Aby otrzymać certyfikację IAOTH, potrzebujesz ukończyć poszczególne stopnie Szkoły (wziąć udział w trzech modułach danego stopnia) i zdać egzaminy (każdy stopień ma własny egzamin).

Jak wyglądają egzaminy po Szkole Energoterapii?

Aby otrzymać międzynarodową certyfikację, potrzebujesz zdać egzamin po każdym stopniu Szkoły. Egzaminy są zawsze praktyczne. Np. egzamin po ukończeniu 3 modułów I stopnia jest dwuczęściowy i wygląda następująco: otrzymujesz sen do interpretacji w zgodzie z metodą oraz przeprowadzasz godzinną sesję online z Klientką/em (której jestem obserwatorką). Po zaliczeniu tych dwóch części otrzymujesz dyplom. Egzaminy odbywają się raz w roku.

Chciałabym zdać egzamin wcześniej, ale przegapiłam tegoroczną edycję jakiegoś modułu – czy trzeba tyle czekać?

Nie, tu podobnie nie trzeba tyle czekać 🙂 Możesz zakupić dostęp do ominiętego przez Ciebie modułu online. Otrzymasz miesiąc na odsłuchanie nagrań i pracę z nimi, a następnie otrzymujesz darmową godzinną konsultację ze mną online po odbyciu modułu, podczas której możesz zadać pytania lub wejść w proces uzdrawiania, jeśli któryś z tematów coś ważnego w Tobie aktywował. Otrzymujesz również dodatkowy termin egzaminu. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz maila na: kontak@hamsajoga.pl.

Czy mogę zdawać egzamin tylko po modułach II stopnia, jeśli nie zdawałam/em egzaminu z I stopnia?

Nie, potrzebujesz ukończyć I stopień i zdać egzamin I stopnia, po którym otrzymasz certyfikat z międzynarodową akredytacją IAOTH. Dopiero wtedy możesz, już po skompletowaniu modułów II stopnia, przystąpić do praktycznego egzaminów z treści II stopnia i otrzymać certyfikację IAOTH.

Czy egzaminy po ukończeniu stopni Szkoły są płatne?

Nie, są darmowe i dobrowolne, dla osób chętnych, które czują się dobrze w tej metodzie i chcą ją oficjalnie stosować w życiu i pracy z Klientami/kami.

member-purple-2
Training-English-purple2-2

*Kolaże przygotowała dla nas Aleksandra Błaś.

Szkoła Praktyk Pogłębionych HamSa Joga

Kontakt telefoniczny:

+48 579 054 518

 

Napisz do HamSa Joga na:

kontakt@hamsajoga.pl