Alchemia Bioenergetyczna 3: Dekodowanie psychobiologiczne

Zapraszam Cię na spotkanie Szkoły Energoterapii w mojej autorskiej metodzie – Alchemii Bioenergetycznej. Łączy ona rozmaite techniki energetyczne ze Wschodu (nauki wedyjskie, jogiczne, tantryczne, tybetańskie, chińskie) oraz praktyki z innych regionów świata. W Alchemii Bioenergetycznej stosuje się dekodowanie symboliczne wizji, wiedzę z zakresu psychobiologii, czytania biopola, pracę z emocjami, czytania rodowe oraz karmiczne, widzenie i czytanie aury, które skoncentrowane są na znalezieniu źródła trudności, z którymi przychodzi klient oraz pozyskanie przekazu – uzdrawiającego przesłania. Używane i tworzone są narzędzia energetyczne, wykonywane elementy bezkrwawych operacji na ciałach subtelnych kośas, niekiedy przy użyciu dźwiękoterapii z pomocą mis i gongów oraz innych „świętych instrumentów”. Cechą charakterystyczną metody jest punktowe zorientowanie na proces – jedno spotkanie służy rozwiązaniu jednego problemu psycho-energetyczno-fizycznego (pamiętamy przy tym, że choroba może mieć kilka takich punktów). Podczas spotkania w Alchemii Bioenergetycznej stosujemy psychoenergetyczne rozpoznanie źródła trudności, z którym mierzy się Klient, dotarcie do niego i odprogramowanie go w podświadomości z użyciem technik, które będą odpowiednio dobrane do możliwości i potrzeb oraz stanu zdrowia Klienta, co daje najwyższą skuteczność we wspomaganiu powrotu do zdrowia lub wprowadzenia harmonii do danego obszaru życia. Oczyszcza się i puszcza głębokie pokłady bólu i blokad, w zmian zastępując je nową, pełną miłości historią.

Każdy moduł kursu jest teoretyczno-praktyczny. Podczas spotkań budzisz w sobie Wewnętrznego Uzdrowiciela, podnosisz wibracje i bierzesz za nie odpowiedzialność. Stare odchodzi, by mogło przyjść nowe. Każdy z modułów ma wymiar transformująco-oczyszczający.

Dla kogo jest ten kurs?

Spotkanie trzecie będzie dotyczyć przywracania zdrowia i rozwiązywania konfliktów emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i duchowych z pomocą psychobiologii i narzędzi do energetycznej transformacji. Jest to moduł dla osób mających doświadczenie w pracy z energią (z klientami czy w byciu klientem takich usług, a zatem – w pracy nad sobą również), niezależnie od tego, czy będą chciały kontynuować pobieranie nauk w tym obszarze.

Moduł ten został oparty na podstawowych naukach psychoboiologicznych, na Totalnej Biologii® i Recall Healing® . Służy nie tylko pogłębieniu świadomości w pracy energetycznej z Klientami, ale – nade wszystko – jest uniwersalny, pomaga podnosić poziomy świadomości, dzięki stworzeniu przestrzeni na pogłębiony kontakt z sobą, swoim wewnętrznym oprogramowaniem biologicznym, historią rodu, biologią przekonań oraz da szansę na odkodowanie zapętlających się cykli biologicznych chorób, wypadków, zdarzeń czy wchodzenia w niesprzyjające relacje. Kurs przyczyni się do lepszego zrozumienia siebie na co dzień, w swoim życiu, w praktykach duchowych, medytacyjnych i wizualizacyjnych, usamodzielnia w czytaniu informacji z ciała jak z rodowej księgi.

Program:

 1. Dlaczego chorujemy? Programy przetrwania wg psychobiologii. Zablokowane emocje. Stany świadomości.
 2. Ciało i umysł jako księga rodu: przekaz transgeneracyjny a powstawanie chorób. Jak czytać drzewo rodowe?
 3. Dekodowanie okresu Projekt/Cel w przypadku powstania negatywnego oprogramowania chorób i trudności w życiu.
 4. Biologiczne cykle pamięci komórkowej w doświadczeniach własnych i przekazie genowym – jak je odnaleźć?
 5. Uświadamianie sobie źródeł konfliktów i ich wpływ na powrót do zdrowia – czy to wystarczy?
 6. Testy bioenergetyczne, biopola i mięśniowe potwierdzające sygnały płynące z podświadomości.
 7. Rodzaje konfliktów biologicznych.
 8. Jak kierować energią, by zabezpieczyć ciało fizyczne przed skutkami biologicznej fazy naprawczej?
 9. Biologiczne zabezpieczenia przed wyzdrowieniem – przeszkody na ścieżce powrotu do zdrowia i dobrostanu.
 10. Część praktyczna: tworzenie własnych narzędzi i odkodowywanie własnych cykli pamięci komórkowej, Projektu/Celu i uwalnianie doświadczeń emocjonalnych.

HARMONOGRAM MODUŁU (12 h kurs):

10 grudnia 2022, sobota: 11:00-13:00, 14:00-19:00

11 grudnia 2022, niedziela: 11:00-13:00, 14:00-17:00

Miejsce:

Online – via Skype. Otrzymasz link do wdzwonienia się do kursu w dniu rozpoczęcia kursu, na godzinę przed.

Warsztat będzie nagrywany i przez miesiąc będziesz mieć dostęp do nagrania. Udostępniając swój wizerunek (głos, video) podczas szkolenia, wyrażasz zgodę na jego utrwalenie i wykorzystanie na potrzeby szkolenia. Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek kopiowanie czy dystrybuowanie nagrań poza kursem.

Inwestycja: 1 222 zł

Dla osób, które korzystały z Alchemii Bioenergetycznej i warsztatów w HamSa Joga minimum 6 razy, obowiązuje zniżka 111 zł. Jeśli jesteś taką osobą, napisz do nas w celu uzyskania kodu zniżkowego na: kontakt@hamsajoga.pl

Istnieje możliwość rozbicia płatności na raty, jednak, by otrzymać certyfikat, pełna płatność musi zostać uregulowana.

Zgłoszenie – możesz zakupić wejściówkę tu na stronie przez opcję „Kup bilety” i dokonać płatności automatycznie. Bilety są wysyłane regularnie, więc jeśli go nie dostaniesz do dwóch dni, sprawdź zakładki: „oferty”, „społeczności”, „spam”. Tylko zakup biletu jest gwarancją miejsca na warsztacie.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych płatności, prześlij zgłoszenie na adres: hamsa.joga.school@gmail.com  i napisz, na który warsztat i w którym mieście się zgłaszasz. Jest możliwość otrzymania faktury. Pamiętaj, proszę, że bilet na warsztat jest ustawowo bezzwrotny, ale zawsze możesz – po uprzednim poinformowaniu nas o zmianie – odsprzedać lub sprezentować go komuś, kto spełnia wymogi tego kursu.

Przeciwwskazaniami do udziału w kursie są stany psychotyczne, ciąża, epilepsja, rozrusznik serca, choroby psychiczne: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i podobne. Obowiązuje zakaz przychodzenia na kurs pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. O wszelkich dolegliwościach i niedyspozycjach zdrowotnych należy poinformować nauczyciela przed praktyką. Przychodząc na warsztat zaświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział. Kurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Zapisując się na kurs, akceptujesz te warunki oraz regulamin na stronie.

Certyfikacja:

Po kursie otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu „Dekodowanie psychobiologiczne”.

Aby otrzymać dyplom ukończenia Szkoły Energoterapii metodą Alchemii Bioenergetycznej, potrzebujesz skompletować wszystkie moduły. Certyfikat udziału w Szkole Energoterapii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych. Wiedzę z zakresu kursu absolwetnt/ka może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

Prowadzi:

dr Anna Grochowska-Biodrowicz – twórczyni projektu i szkoły HamSa Joga oraz nauczycielka rozwoju świadomości duchowej, tłumaczka z języka podświadomości; certyfikowana nauczycielka jogi w najpopularniejszym na świecie standardzie Yoga Alliance. Posiada certyfikację E-RYT 200 (Experienced Registered Yoga Teacher – Doświadczony Nauczyciel Jogi) oraz YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider® – nauczanie i dokształcanie nauczycieli jogi), facylitatorka Recall Healing®  i terapeutka Totalnej Biologii®, dyplomowana bioterapeutka pracująca z ciałem w bioenergii i dźwięku z pomocą autorskiej metody Alchemii Bioenergetycznej opartej na fuzji technik, w tym poprzez umysł w oparciu o psychosomatykę. Historyczka literatury i sztuki, badaczka cracovianów, pisarka, autorka i redaktorka książek i artykułów.

Czytanie karmy/Alchemia Bioenergetyczna – indywidualnie online 8.12

Zapraszam na indywidualną terapię energetyczną, która obejmuje różne sposoby i techniki pracy nad uzdrawianiem dowolnych obszarów (fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, duchowego).

W ramach Alchemii Bioenergetycznej wykonywane są m.in.:

sesje transformacji wzorców podświadomości, w tym przekonań, emocji, pamięci traumy,
czytania karmiczne,
konsultacje dotyczące anatomii energetycznej osoby (specyfika budowy energetycznej, ćakramów, aury, sposobów zarządzania własną energią),
konsultacje psychobiologiczne,
przekazy rodowe, konstelacje, uwalnianie tajemnic rodu, uzdrawianie relacji w rodzie,
transformacje ciała fizycznego: w stronę zdrowia oraz idealnego wzorca (w tym wagi),
operacje energetyczne na ciałach subtelnych koshas, które maja wpływ na oczyszczenie ciała fizycznego oraz mogą wspomóc powrót do zdrowia,
elementy dźwiękoterapii.

Pracuję z każdym tematem i każdym aspektem oraz z każdym rodzajem chorób fizycznych. Podasz spotkania wspólnie decydujemy, która z technologii będzie najodpowiedniejsza dla Ciebie w danym momencie.

To terapia komplementarna dla innych rodzajów terapii i leczenia klasycznego (i go nie zastępuje).

Jeśli przyjmujesz na stałe leki lub cierpisz z powodu choroby, proszę, poinformuj mnie o tym, by zastosowane techniki działały komplementarnie i wspomagająco.

Czas: 1,5h od 11:00 do 12:30.

Miejsce: online przez Skype/pokój Facebooka w msg. Link do spotkania otrzymasz 5 min. przed rozpoczęciem.

Inwestycja: 450 zł

Jeśli będziesz mieć potrzebę przedłużenia sesji, każda następna godzina będzie wymagała dopłaty w wysokości 150 zł.

Zgłoszenie – możesz zakupić wejściówkę tu na stronie przez opcję „Kup bilety” i dokonać płatności automatycznie.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych płatności, prześlij zgłoszenie na adres: hamsa.joga.school@gmail.com  i napisz, którego dnia chcesz się umówić. Przelew tradycyjny powinien dotrzeć najpóźniej 2 dni przed terminem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT).

Do 3 dni przed spotkaniem istnieje możliwość zmiany terminu. Zakup biletu na sesję jest bezzwrotny, ale zawsze możesz – po uprzednim poinformowaniu nas o zmianie – odsprzedać lub sprezentować go komuś.

Jeśli nie stawisz się na spotkanie, usługa zostanie uznana za wykonaną, ponieważ umawiamy się w wyznaczonej przestrzeni i przeznaczam dla Ciebie ten czas.

Do sesji nie trzeba się szczególnie przygotowywać, warto jednak nie podchodzić do niej z pełnym żołądkiem, dlatego na godzinę przed spotkaniem nie spożywaj posiłków.

Prowadzi:

dr Anna Grochowska-Biodrowicz – twórczyni projektu i szkoły HamSa Joga oraz nauczycielka rozwoju świadomości duchowej, tłumaczka z języka podświadomości; certyfikowana nauczycielka jogi w najpopularniejszym na świecie standardzie Yoga Alliance. Posiada certyfikację E-RYT 200 (Experienced Registered Yoga Teacher – Doświadczony Nauczyciel Jogi) oraz YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider® – nauczanie i dokształcanie nauczycieli jogi), dyplomowana bioterapeutka pracująca z ciałem w bioenergii i dźwięku z pomocą autorskiej metody Alchemii Bioenergetycznej opartej na fuzji technik, w tym poprzez umysł w oparciu o psychosomatykę. Historyczka literatury i sztuki, badaczka cracovianów, pisarka, autorka i redaktorka książek i artykułów.

Alchemia Bioenergetyczna 2: Symbolika i uzdrawianie w śnieniu

Zapraszam Cię na spotkanie Szkoły Energoterapii w mojej autorskiej metodzie – Alchemii Bioenergetycznej. Łączy ona rozmaite techniki energetyczne ze Wschodu (nauki wedyjskie, jogiczne, tantryczne, tybetańskie, chińskie) oraz praktyki z innych regionów świata. W Alchemii Bioenergetycznej stosuje się dekodowanie symboliczne wizji, wiedzę z zakresu psychobiologii, czytania biopola, pracę z emocjami, czytania rodowe oraz karmiczne, widzenie i czytanie aury, które skoncentrowane są na znalezieniu źródła trudności, z którymi przychodzi klient oraz pozyskanie przekazu – uzdrawiającego przesłania. Używane i tworzone są narzędzia energetyczne, wykonywane elementy bezkrwawych operacji na ciałach subtelnych kośas, niekiedy przy użyciu dźwiękoterapii z pomocą mis i gongów oraz innych „świętych instrumentów”. Cechą charakterystyczną metody jest punktowe zorientowanie na proces – jedno spotkanie służy rozwiązaniu jednego problemu psycho-energetyczno-fizycznego (pamiętamy przy tym, że choroba może mieć kilka takich punktów). Podczas spotkania w Alchemii Bioenergetycznej stosujemy psychoenergetyczne rozpoznanie źródła trudności, z którym mierzy się Klient, dotarcie do niego i odprogramowanie go w podświadomości z użyciem technik, które będą odpowiednio dobrane do możliwości i potrzeb oraz stanu zdrowia Klienta, co daje najwyższą skuteczność we wspomaganiu powrotu do zdrowia lub wprowadzenia harmonii do danego obszaru życia. Oczyszcza się i puszcza głębokie pokłady bólu i blokad, w zmian zastępując je nową, pełną miłości historią.

Każdy moduł kursu jest teoretyczno-praktyczny. Podczas spotkań budzisz w sobie Wewnętrznego Uzdrowiciela, podnosisz wibracje i bierzesz za nie odpowiedzialność. Stare odchodzi, by mogło przyjść nowe. Każdy z modułów ma wymiar transformująco-oczyszczający.

Dla kogo jest ten kurs?

Spotkanie drugie będzie dotyczyć przywracania zdrowia i rozwiązywania konfliktów emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i duchowych z pomocą śnienia oraz czytania i rozumienia symboliki snów. Jest to moduł dla osób mających doświadczenie w pracy z energią (z klientami czy w byciu klientem takich usług, a zatem – w pracy nad sobą również), niezależnie od tego, czy będą chciały kontynuować pobieranie nauk w tym obszarze. Wymagane jest ukończenie modułu 1: Bezpieczeństwo i ochrona w pracy energetycznej. Jeśli nie ukończyłaś/eś tego kursu, a chcesz wziąć udział w module drugim, skontaktuj się z nami mailowo, w celu poinformowania nas o Twoim doświadczeniu i wiedzy w zakresie energetycznego BHP. Możliwe jest zakupienie nagrania kursu, jeśli termin nie jest dla Ciebie odpowiedni. Wówczas jednak zostaniesz poproszona/y o wykonanie i przesłanie na maila zadania, by uzyskać certyfikat.

Moduł ten służy nie tylko pogłębieniu świadomości w pracy energetycznej z Klientami, ale – nade wszystko – jest uniwersalny, pomaga podnosić poziomy świadomości, dzięki stworzeniu przestrzeni na pogłębiony kontakt z sobą, swoim wewnętrznym obrazowaniem, uwolnieniem lęku przed sobą samą/samym. Kurs przyczyni się do lepszego zrozumienia siebie na co dzień, w swoim życiu, w praktykach duchowych, medytacyjnych i wizualizacyjnych, usamodzielnia w czytaniu kodów rzeczywistości, przesłań i tego, co odczuwasz jako „znaki”, wskazówki itp.

Program:

 1. Wiedza o naturze snu i jego uzdrowicielskich właściwościach
 2. Śnienie w praktykach duchowych – źródła, tradycje, cele
 3. Bezpieczeństwo i ochrona w praktykach śnienia
 4. Świadome śnienie – jak prowadzić się we śnie?
 5. Zasady prowadzenia uzdrawiających wizji w śnieniu
 6. Transformacja wizji sennych i wizyjnych a ciało-umysł-duch
 7. Podstawowe symbole w snach
 8. Interpretacja snów i wizji – zasady, sposoby, nurty, korzyści i właściwości
 9. Uświadomienie konfliktu i uwolnienie go we śnie, wyprowadzanie i wprowadzanie energii w śnieniu
 10. Praktyczne interpretacje snów i wizji Uczestniczek i Uczestników kursu na żywo
 11. Uczestniczki i Uczestnicy są proszone/i o przygotowanie jednego snu/wizji, który będzie podlegał interpretacji podczas warsztatu (lub też przedstawienie snu, który przyśni się w trakcie kursu)
 12. Ćwiczenia praktyczne w świadomym śnieniu i odczytywaniu symboli sennych

HARMONOGRAM MODUŁU (12 h kurs):

22 października 2022, sobota: 11:00-13:00, 14:00-19:00

23 października 2022, niedziela: 11:00-13:00, 14:00-17:00

Miejsce:

Online – via Skype. Otrzymasz link do wdzwonienia się do kursu w dniu rozpoczęcia kursu, na godzinę przed.

Warsztat będzie nagrywany i przez miesiąc będziesz mieć dostęp do nagrania. Udostępniając swój wizerunek (głos, video) podczas szkolenia, wyrażasz zgodę na jego utrwalenie i wykorzystanie na potrzeby szkolenia.

Prowadzi:

dr Anna Grochowska-Biodrowicz – twórczyni projektu i szkoły HamSa Joga oraz nauczycielka rozwoju świadomości duchowej, tłumaczka z języka podświadomości; certyfikowana nauczycielka jogi w najpopularniejszym na świecie standardzie Yoga Alliance. Posiada certyfikację E-RYT 200 (Experienced Registered Yoga Teacher – Doświadczony Nauczyciel Jogi) oraz YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider® – nauczanie i dokształcanie nauczycieli jogi), dyplomowana bioterapeutka pracująca z ciałem w bioenergii i dźwięku z pomocą autorskiej metody Alchemii Bioenergetycznej opartej na fuzji technik, w tym poprzez umysł w oparciu o psychosomatykę. Historyczka literatury i sztuki, badaczka cracovianów, pisarka, autorka i redaktorka książek i artykułów.

Inwestycja: 1 222 zł

Dla osób, które korzystały z Alchemii Bioenergetycznej i warsztatów w HamSa Joga minimum 6 razy, obowiązuje zniżka 111 zł. Jeśli jesteś taką osobą, napisz do nas w celu uzyskania kodu zniżkowego na: kontakt@hamsajoga.pl

Istnieje możliwość rozbicia płatności na raty, jednak, by otrzymać certyfikat, pełna płatność musi zostać uregulowana.

Zgłoszenie – możesz zakupić wejściówkę tu na stronie przez opcję „Kup bilety” i dokonać płatności automatycznie. Bilety są wysyłane regularnie, więc jeśli go nie dostaniesz do dwóch dni, sprawdź zakładki: „oferty”, „społeczności”, „spam”. Tylko zakup biletu jest gwarancją miejsca na warsztacie.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych płatności, prześlij zgłoszenie na adres: hamsa.joga.school@gmail.com  i napisz, na który warsztat i w którym mieście się zgłaszasz. Jest możliwość otrzymania faktury (bez VAT). Pamiętaj, proszę, że bilet na warsztat jest ustawowo bezzwrotny, ale zawsze możesz – po uprzednim poinformowaniu nas o zmianie – odsprzedać lub sprezentować go komuś, kto spełnia wymogi tego kursu.

Przeciwwskazaniami do udziału w kursie są stany psychotyczne, ciąża, epilepsja, rozrusznik serca, choroby psychiczne: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i podobne. Obowiązuje zakaz przychodzenia na kurs pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. O wszelkich dolegliwościach i niedyspozycjach zdrowotnych należy poinformować nauczyciela przed praktyką. Przychodząc na warsztat zaświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział. Zapisując się na kurs, akceptujesz te warunki oraz regulamin na stronie.

Certyfikacja:

Po kursie otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu „Symbolika i uzdrawianie w śnieniu”.

Aby otrzymać dyplom ukończenia Szkoły Energoterapii metodą Alchemii Bioenergetycznej, potrzebujesz skompletować wszystkie moduły. Certyfikat udziału w Szkole Energoterapii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych. Wiedzę z zakresu kursu absolwetnt/ka może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

Alchemia Bioenergetyczna 1: Bezpieczeństwo i ochrona w pracy energetycznej

Zapraszam Cię na pierwsze spotkanie Szkoły Energoterapii w mojej autorskiej metodzie – Alchemii Bioenergetycznej. Łączy ona rozmaite techniki energetyczne ze Wschodu (nauki wedyjskie, jogiczne, tantryczne, tybetańskie, chińskie) oraz praktyki z innych regionów świata. W Alchemii Bioenergetycznej stosuje się dekodowanie symboliczne wizji, wiedzę z zakresu psychobiologii, czytania biopola, czytania rodowe oraz karmiczne, widzenie i czytanie aury, które skoncentrowane są na znalezieniu źródła trudności, z którymi przychodzi klient oraz pozyskanie przekazu – uzdrawiającego przesłania. Używane i tworzone są narzędzia energetyczne, wykonywane elementy bezkrwawych operacji na ciałach subtelnych kośas, niekiedy przy użyciu dźwiękoterapii z pomocą mis i gongów oraz innych „świętych instrumentów”. Cechą charakterystyczną metody jest punktowe zorientowanie na proces – jedno spotkanie służy rozwiązaniu jednego problemu psycho-energetyczno-fizycznego (pamiętamy przy tym, że choroba może mieć kilka takich punktów). Podczas spotkania w Alchemii Bioenergetycznej stosujemy psychoenergetyczne rozpoznanie źródła trudności, z którym mierzy się Klient, dotarcie do niego i odprogramowanie go w podświadomości z użyciem technik, które będą odpowiednio dobrane do możliwości i potrzeb oraz stanu zdrowia Klienta, co daje najwyższą skuteczność we wspomaganiu powrotu do zdrowia lub wprowadzenia harmonii do danego obszaru życia. Oczyszcza się i puszcza głębokie pokłady bólu i blokad, w zmian zastępując je nową, pełną miłości historią.

Każdy moduł kursu jest teoretyczno-praktyczny. Podczas spotkań budzisz w sobie Wewnętrznego Uzdrowiciela, podnosisz wibracje i bierzesz za nie odpowiedzialność. Stare odchodzi, by mogło przyjść nowe. Każdy z modułów ma wymiar transformująco-oczyszczający.

Dla kogo jest ten kurs?

Spotkanie pierwsze będzie dotyczyć BHP pracy w energii i w życiu. Jest to moduł, który może ukończyć każdy, kto ma doświadczenie w pracy z energią, niezależnie od tego, czy będzie chciał kontynuować pobieranie nauk w tym obszarze. Moduł ten jest uniwersalny, służy ochronie psychoenergetycznej nie tylko w pracy energetycznej z Klientami, ale też w naszej codzienności, w życiu, w kontaktach społecznych oraz na własnej ścieżce rozwoju duchowego, kiedy chodzisz praktykujesz różne techniki w rozmaitych miejscach i obcujesz z różnymi energiami i ludźmi. Dzięki niemu nauczysz się zarządzać własną energią i minimalizować sytuacje jej „wycieku”, wydrenowania czy wypalenia oraz pasożytowania na Twojej energii. Pamiętaj jednak, że by wziąć udział w kursie, doświadczenie w pracy energetycznej jest obligatoryjne. Dzięki temu modułowi możesz się przekonać, czy zawodowa ścieżka pracy z energią jest dla Ciebie

Program:

 1. Etyka pracy energetycznej – intencje, zasady, obowiązki, karma, odpowiedzialność
 2. Zarządzanie własną energią w życiu i w praktykach energetycznych oraz uzdrawiających – zasady, konstrukcje energetyczne a trudności, pułapki, zaskoczenia
 3. BHP przestrzeni pracy. Praktyki przestrzenne, rola natury, przygotowanie przestrzeni do pracy
 4. Rola i pochodzenie energii, którą posługujemy się w pracy nad sobą lub w pracy bioterapeuty, nauczyciela czy uzdrowiciela
 5. Konstrukcja psychoenergetyczna i wymagania energetyczne w pracy bioterapeutycznej i uzdrowicielskiej
 6. Rozdawnictwo energii, pasożytnictwo – dekodowanie programów autodestrukcji
 7. Ochrona psychoenergetyczna – w życiu i w pracy
 8. Odcinanie więzów i podpięć psychoenergetycznych, połączeń karmicznych – teoria i praktyki oczyszczająco-uzdrawiające
 9. Rozwiązywanie starych umów karmicznych – teoria, praktyka, rola rytuałów (Vasana Daha Tantra)
 10. Odzyskiwanie utraconych części duszy (mocy ducha) w wyniku traum, trudnych wydarzeń czy przeszłych umów – teoria i praktyka
 11. Podstawy pracy z własną podświadomością – kontakt psychoenergetyczny i elementarne odkodowywanie
 12. trudni ludzie na naszej życiowej ścieżce i w pracy bioenergii – techniki „obsługi” i ochrony własnej energii
 13. Językowa uważność a metody ochrony psychoenergetycznej

 

HARMONOGRAM MODUŁU (13h kurs):

13 sierpnia, sobota: 10:00-13:00, 14:00-18:00

14 sierpnia, niedziela: 10:00-13:00, 14:00-17:00

17:00 wręczenie certyfikatów, pamiątkowe zdjęcie i celebracja!

Miejsce:

Miejsce: spotykamy się na parkingu w Ojcowskim Parku Narodowym i wspólnie idziemy w teren. Czekają na nas natura i miejsca mocy.

Kurs nie obejmuje noclegów i wyżywienia – są we własnym zakresie.

Prowadzi:

dr Anna Grochowska – twórczyni projektu i szkoły HamSa Joga oraz nauczycielka rozwoju świadomości duchowej, tłumaczka z języka podświadomości; certyfikowana nauczycielka jogi w najpopularniejszym na świecie standardzie Yoga Alliance. Posiada certyfikację E-RYT 200 (Experienced Registered Yoga Teacher – Doświadczony Nauczyciel Jogi) oraz YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider® – nauczanie i dokształcanie nauczycieli jogi), dyplomowana bioterapeutka pracująca z ciałem w bioenergii i dźwięku z pomocą autorskiej metody Alchemii Bioenergetycznej opartej na fuzji technik, w tym poprzez umysł w oparciu o psychosomatykę. Historyczka literatury i sztuki, badaczka cracovianów, pisarka, autorka i redaktorka książek i artykułów.

Inwestycja: 1 222 zł

Dla osób, które korzystały z Alchemii Bioenergetycznej i warsztatów w HamSa Joga minimum 6 razy, obowiązuje zniżka 111 zł. Jeśli jesteś taką osobą, napisz do nas w celu uzyskania kodu zniżkowego na: kontakt@hamsajoga.pl

Istnieje możliwość rozbicia płatności na raty, jednak, by otrzymać certyfikat, pełna płatność musi zostać uregulowana.

Zgłoszenie – możesz zakupić wejściówkę tu na stronie przez opcję „Kup bilety” i dokonać płatności automatycznie. Bilety są wysyłane regularnie, więc jeśli go nie dostaniesz do dwóch dni, sprawdź zakładki: „oferty”, „społeczności”, „spam”. Tylko zakup biletu jest gwarancją miejsca na warsztacie.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych płatności, prześlij zgłoszenie na adres: hamsa.joga.school@gmail.com  i napisz, na który warsztat i w którym mieście się zgłaszasz. Jest możliwość otrzymania faktury (bez VAT). Pamiętaj, proszę, że bilet na warsztat jest ustawowo bezzwrotny, ale zawsze możesz – po uprzednim poinformowaniu nas o zmianie – odsprzedać lub sprezentować go komuś, kto spełnia wymogi tego kursu.

Przeciwwskazaniami do udziału w kursie są stany psychotyczne, ciąża, epilepsja, rozrusznik serca, choroby psychiczne: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i podobne. Obowiązuje zakaz przychodzenia na kurs pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. O wszelkich dolegliwościach i niedyspozycjach zdrowotnych należy poinformować nauczyciela przed praktyką. Przychodząc na warsztat zaświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział. Zapisując się na kurs, akceptujesz te warunki oraz regulamin na stronie.

Certyfikacja:

Po kursie otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu „Bezpieczeństwo i ochrona w pracy energetycznej”.

Aby otrzymać dyplom ukończenia Szkoły Energoterapii metodą Alchemii Bioenergetycznej, potrzebujesz skompletować wszystkie moduły. Certyfikat udziału w Szkole Energoterapii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych. Wiedzę z zakresu kursu absolwetnt/ka może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

Czytanie karmy/Alchemia Bioenergetyczna – indywidualnie online 4.08

Zapraszam na indywidualną terapię energetyczną, która obejmuje różne sposoby i techniki pracy nad uzdrawianiem dowolnych obszarów (fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, duchowego).

W ramach Alchemii Bioenergetycznej wykonywane są m.in.:

sesje transformacji wzorców podświadomości, w tym przekonań, emocji, pamięci traumy,
czytania karmiczne,
konsultacje dotyczące anatomii energetycznej osoby (specyfika budowy energetycznej, ćakramów, aury, sposobów zarządzania własną energią),
konsultacje psychobiologiczne,
przekazy rodowe, konstelacje, uwalnianie tajemnic rodu, uzdrawianie relacji w rodzie,
transformacje ciała fizycznego: w stronę zdrowia oraz idealnego wzorca (w tym wagi),
operacje energetyczne na ciałach subtelnych koshas, które maja wpływ na oczyszczenie ciała fizycznego oraz mogą wspomóc powrót do zdrowia,
elementy dźwiękoterapii.

Pracuję z każdym tematem i każdym aspektem oraz z każdym rodzajem chorób fizycznych. Podasz spotkania wspólnie decydujemy, która z technologii będzie najodpowiedniejsza dla Ciebie w danym momencie.

To terapia komplementarna dla innych rodzajów terapii i leczenia klasycznego (i go nie zastępuje).

Jeśli przyjmujesz na stałe leki lub cierpisz z powodu choroby, proszę, poinformuj mnie o tym, by zastosowane techniki działały komplementarnie i wspomagająco.

Czas: 1,5h od 18:00 do 19:30.

Miejsce: online przez Skype/pokój Facebooka w msg. Link do spotkania otrzymasz 5 min. przed rozpoczęciem.

Inwestycja: 450 zł

Jeśli będziesz mieć potrzebę przedłużenia sesji, każda następna godzina będzie wymagała dopłaty w wysokości 150 zł.

Zgłoszenie – możesz zakupić wejściówkę tu na stronie przez opcję „Kup bilety” i dokonać płatności automatycznie.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych płatności, prześlij zgłoszenie na adres: hamsa.joga.school@gmail.com  i napisz, którego dnia chcesz się umówić. Przelew tradycyjny powinien dotrzeć najpóźniej 2 dni przed terminem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT).

Do 3 dni przed spotkaniem istnieje możliwość zmiany terminu. Zakup biletu na sesję jest bezzwrotny, ale zawsze możesz – po uprzednim poinformowaniu nas o zmianie – odsprzedać lub sprezentować go komuś.

Jeśli nie stawisz się na spotkanie, usługa zostanie uznana za wykonaną, ponieważ umawiamy się w wyznaczonej przestrzeni i przeznaczam dla Ciebie ten czas.

Do sesji nie trzeba się szczególnie przygotowywać, warto jednak nie podchodzić do niej z pełnym żołądkiem, dlatego na godzinę przed spotkaniem nie spożywaj posiłków.

Prowadzi:

dr Anna Grochowska – nauczycielka rozwoju świadomości duchowej, twórczyni HamSa Joga, certyfikowana nauczycielka jogi (Yoga Alliance RYT200), dyplomowana bioterapeutka pracująca z ciałem w bioenergii i dźwięku z pomocą autorskiej metody Alchemii Bioenergetycznej opartej na fuzji technik, w tym poprzez umysł w oparciu o psychosomatykę. Historyczka literatury i sztuki, badaczka cracovianów, pisarka, autorka i redaktorka książek i artykułów.