PsychobiologiaSny o szkole i zdawaniu egzaminów – co oznaczają?

Sny o szkole i zdawaniu egzaminów – co oznaczają?

Istnieje pewna kategoria snów, która jest bardzo popularna i znana większości ludzi. Są to sny o szkole i zdawaniu egzaminów.

Póki śnią się one osobom uczącym się w instytucjach, szkołach, uczelniach, czy mającym przed sobą egzamin, łatwo jest im sobie to wytłumaczyć. Warto wtedy uwolnić blokujące emocje, schematy czy przekonania i przetransformować na wspierające, by sny nie powracały. Jednak wiele osób miewa takie sny przez całe lata: są to sny cykliczne, powracające, najczęściej budzące lęk, poczucie niespełnionego obowiązku czy winy, a nawet przerażenie czy grozę. Sny takie powracają nieraz przez całe życie. Po przebudzeniu możesz więc zastanawiać się: dlaczego wciąż mi się to śni po 25 latach od ukończenia szkoły?

Sny te mogą mieć różny charakter. Popularne są te, które zawracają nas do szkoły podstawowej czy do zdawania matury w szkole średniej. Osoba śniąca już we śnie często myśli: przecież skończyłam/em studia, dlaczego muszę wrócić zdawać przedmiot w szkole podstawowej? Może temu nawet towarzyszyć lęk o odebranie dyplomów czy cofnięcie dalszej edukacji ze względu na brak zaliczonych przedmiotów, na które np. przez cały rok się nie chodziło (lub, a bywa i tak, przez całą szkołę). Oczywiście najczęściej takie sytuacje nie miały miejsca w realnym życiu śniącej/ego, co może też budzić zdziwienie albo podczas snu, albo już po wybudzeniu się z niego.

Gdy już dawno zakończyłaś/eś formalną edukację…

Z powyższych powodów spieszę Wam na pomoc w rozwiązywaniu zagadek podświadomości. Jedną z podstaw odczytywania snów i wizji o powrocie do szkoły będzie sprawdzenie:

– czy przeżywam obecnie doświadczenie bycia testowaną/ym, sprawdzaną/ym?

– czy sam/a siebie testuję/sprawdzam?

– czy czeka mnie jakiś realny egzamin w życiu / pracy / nauce?

– jakie zdarzenie jest dla mnie teraz testem, do którego czuję się nieprzygotowana/y lub obawiam się, że jestem nieprzygotowana/y?

– czy zaniedbuję jakąś część życia i mam z tego powodu wyrzuty sumienia, poczucie winy? Czy prokrastynuję?

Życie jako lekcja

W duchowości (i nie tylko) często mawia się, że odrabiamy życiowe lekcje, uczymy się i powtarzamy materiał, którego nie opanowaliśmy lub też zgłębiamy go bardziej. Ta metafora jest zgodna z tym, co nasza podświadomość nam pokazuje: często elementy naszego życia w sposób nieuświadomiony mogą przypominać nam szkołę. To myślenie jest zobrazowane w naszej frazeologii, mówimy o egzaminach w życiu, o nauce w szkole życia…

Sny o powrocie do szkoły: lista przedmiotów i ich interpretacja

Oto wybrana lista przedmiotów szkolnych, egzaminów i interpretacji ich symbolicznych przesłań:

język polski (lub język ojczysty, jeśli jest inny) – temat związany z komunikacją, może wskazywać na trudności w komunikacji i relacjach, poczuciu bycia niezrozumianą/ym, w nadawaniu informacji w taki sposób, by właściwie dotarła do odbiorcy, jak również właściwe rozumienie przekazu; może to również dotyczyć interpretacji intencji innych osób, które podświadomie o coś podejrzewamy; lęk przed egzaminem z polskiego lub niechodzenie na niego we śnie może wskazywać na poszukiwanie tożsamości, Twój nieusłyszany głos, nieopowiedzianą opowieść, na uznanie własnej narracji, lęk przed niewłaściwą interpretacją zdarzeń; może tu również chodzić o pisanie: tekstów, książek, komunikację pisemną i historię własną lub rodową komunikacji listownej (dziś: mailowej itp.). Jeżeli stoi za tym jakaś trudna przeczytana przez przodków informacja w liście, ogłoszeniu itd., to według psychobiologii mogą wystąpić trudności i blokady w czytaniu, a nawet ze wzrokiem, jeśli w pisaniu – warto sprawdzić, czy ktoś nie popełnił drastycznego w skutkach błędu pisząc coś, czy nie ma historii pisania donosów w rodzinie;

język obcy – chodzi o komunikację budującą mosty (czy jest możliwa?), ale też o tłumaczenie, translację. Warto prześledzić doświadczenie odnoszące się do tego, z kim próbuję się dogadać i nie mogę, jakby mówił w obcym języku? Patrzymy tu również na historię porozumienia między rodzicami lub podzielonymi osobami w rodzinie: czy musiałam/em tłumaczyć jednego rodzica przed drugim, czy byłam/em (lub któryś z rodziców był) łącznikiem w komunikacji z drugim?

Jeśli jest to język obcy, który sprawia kłopoty, wiele będzie oczywiście zależeć od tego, jaki to język. Patrzymy na zablokowane emocje z nim związane. Na przykład język angielski i trudność w uczeniu się może wskazywać na następującą kwestię: czy ktoś wyjechał za Wielką Wodę i pozostawił rodzinę? Jak wygląda pamięć emigracji i odziedziczone lub własne uczucia do tych, którzy wyjechali? Dlaczego boję się opuścić kraj? Czy rodzice pozwalali mi odlecieć ze swojego gniazda? Jeśli np. niemiecki czy rosyjski, a w historii rodziny są traumatyczne historie związane z wojną i którąś z tych nacji, warto sięgnąć i uzdrowić historię.

egzamin językowy – będzie dotyczył powyższej sytuacji z językiem obcym w połączeniu, z jakimś kluczowym wydarzeniem, w którym przyjdzie nam się sprawdzić (od rzeczywistego egzaminu, prezentacji czy spotkań na szczycie w pracy, po wyjazd za granicę).

matematyka – częsta zmora wielu osób powraca w sytuacjach dotyczących naszych finansów w życiu. Patrzymy więc na kondycję finansową, rachunki do opłacenia, jeśli mamy firmę, to na sprawy związane z księgowością, też na sprawy podatkowe, spadkowe, związane z podziałem dóbr, nieruchomości i ruchomości, szacowania szans, nie tylko finansowych czy dokonywania innego rodzaju obliczeń, sen może wskazywać na tendencje do hazardu i ryzyka finansowego lub na lęk przed tym.

biologia – tu wchodzą wszelkie informacje związane ze zdrowiem ciała fizycznego, z medycyną klasyczną i naturalną, lekarzami i podobnymi profesjami (też naturoterapeutami, zielarzami, farmaceutami), pobytami u lekarza, w szpitalu, ośrodku zdrowia, na diecie, oczyszczaniu, czyli tam, gdzie pracuje się przez ciało. Może to być wezwanie Cię przez podświadomość do leczenia i wykonania diagnostyki lub zadbanie o profilaktykę zdrowotną, bo czujesz, że nie żyjesz w zdrowy dla siebie sposób. Sprawa może dotyczyć Ciebie lub kogoś bliskiego. Tu wchodzą również podobne doświadczenia, jak w przygotowaniu do życia w rodzinie (czy jestem gotowy na rodzinę/dzieci). Sny o niezdanej biologii, niezaliczonej lub na którą się nie chodziło, często mówią o karmie ciała, zaniedbaniach ciała i nadmiernej eksploatacji oraz możliwych, rozwijających się lub już istniejących chorobach, którymi należy się czym prędzej zająć.

przyroda (środowisko) – może dotyczyć naszego otoczenia, środowiska, w którym przebywamy lub które opuściliśmy, które zaniedbujemy, jak również może dotyczyć domu, działki, nieruchomości, posiadanych dóbr, sposobu opieki nad roślinami, zwierzętami albo tematów związanych z zatruciem środowiska. Patrzymy tu na świadomą lub podświadomą troskę o stan środowiska; może jest w rodzie historia zatrutych studni, powietrza, pożarów, trąb powietrznych, zalań, kataklizmów przyrodniczych. Sen może więc wskazywać na relację z żywiołami naturalnymi i potrzebą zabezpieczenia się przed takimi ewentualnościami lub lęk przed powtórzeniem doświadczenia przodków.

geografia / turystyka – najczęściej dotyczy podróży, przygotowania do nich, nieodbytych podróży, zmiany miejsc zamieszkania, poruszania się, przemieszczania, logistyki, także przeprowadzek, wyprowadzek, uchodźctwa, emigracji, doświadczenia ucieczki, bycia imigrantem lub emigrantem (własnego lub w rodzie). W snach o geografii może też chodzić o podziały ziemi, sprawy z budową domu, jak również o przekraczanie granic – Twoich przez innych i innych przez Ciebie. Znajdziemy tu też podobne odnośniki, jak w przypadku snów o przyrodzie (środowisku) oraz w snów o językach obcych.

WF – jeżeli śni Ci się niezaliczony WF, albo egzamin z niego, a nie jesteś osobą zajmującą się sportem i nie jest to Twój zawód, w którym masz się sprawdzić, jest to zawołanie Twojej podświadomości o ruch, regularne ćwiczenia fizyczne, dbanie o zdrowie i zdrowy przepływ energii życiowej przez ciało. Może to być informacja o ukrytym poczuciu winy wobec siebie, blokadach związanych z ruchem (czy w dzieciństwie oczekiwano, że będziesz „grzecznym” i spokojnym dzieckiem, które było karane za ruch?).

historia – gdy musimy się wrócić do szkoły i zdać historię, sprawdzamy, czy nie powtarzamy w naszym życiu jakiejś historii. Żyjemy w cyklach; może nie udało się wyciągnąć wniosków lub przestać odtwarzać pewne wzorce własne lub rodowe? Może w cyklach wpadasz w podobne historie relacyjne, może tracisz pieniądze, chorujesz, a może powtarzasz cudzy cykl, cudze życie, np. rozwodzisz się w tym samym wieku, co rodzic lub jego rodzeństwo? Może jesteś osobą, która nie chce znać swojego drzewa genealogicznego i masz przeświadczenie, że to Ci niepotrzebne i Cię nie dotyczy – no cóż, jeśli masz się wrócić i zdać historię, Twoja podświadomość może być innego zdania! Jest to często nawoływanie do poznania własnej historii – swojego poczęcia, przyjścia na świat, mówiąc językiem psychobiologii: okresu Plan-Cel oraz może być to wołanie do wysłuchania historii przodków (rodziców, dziadków, pradziadków i linii bocznych). Może to być też potrzeba zrozumienia zjawisk politycznych, gospodarczych i ekonomicznych w kraju.

chemia – w przypadku chemii patrzymy na umiejętność rozpoznania zachodzących reakcji między rzeczami, substancjami, zdarzeniami, przewidywania, jakie działanie da konkretny efekt, ale też sen może dotyczyć chemii w rozumieniu koktajlu hormonalnego w ciele, pożądania seksualnego lub jego braku albo tematu związanego z uleganiem mu; sen może także oznaczać obawę o niedostateczną troskę o spożywane pokarmy, czystość, jedzenie bez tzw. chemii. Dodatkowo w przypadku chemii jest to często informacja o toksynach w organizmie, trudnościach z ich usuwaniem, trudnościach z asymilacją minerałów, witamin, substancji odżywczych. Chemia będzie również związana z dietą, odżywianiem, nałogami, którym towarzyszą substancje (alkohol, narkotyki, leki). Istotna jest tu też historia zatruć, własnych lub rodowych, jak i pamięć bycia otrutym lub sporządzania trucizn. Może to być przedmiot, który wraca do różnej maści medyków, farmaceutów, lekarzy, zielarzy, naturoterapeutów, a także tych, którzy mieli szeptuchy i szeptuchów w rodach, ale też do kucharek i kucharzy oraz osób pracujących w gastronomii. Znajdziemy tu podobne odnośniki, jak w przypadku snów o przyrodzie (środowisku).

fizyka – sprawa z fizyką może dotyczyć reakcji ciała psychicznego na fizyczne, logistyki, sposobu poruszania się, zasad grawitacji i przyciągania się, duchowości, w tym: astrologii i rozumienia archetypów, ale też seksualności, fizyczności, miłości cielesnej, pociągu seksualnego i libido, temat może dotyczyć też energii ojcowskiej i ojca jako takiego.

religia – ta podpowiedź może Cię nieco zaskoczyć! Zacznijmy jednak od treści bardziej przewidywalnych. Jeśli jesteś osobą wierzącą, może to być wskazówka o poczuciu oddalenia się lub opuszczenia praktyk, może o poczuciu winy lub o jakiejś moralnej próbie. Religia będzie też symbolizować inne praktyki duchowe, nie tylko katolickie i kościelne, ale też… co może Cię zaskoczyć – dbałość o naszą psychikę! Tu więc wchodzą w grę tematy związane z pracą terapeutyczną, uzdrowicielską, typowymi sprawami, którymi zajmuje się psychologia, także psychiatria oraz medycyna alternatywna, uzdrawianie duchowe i szamanizm.

przysposobienie obronne (edukacja dla bezpieczeństwa) – może się pojawić w przypadkach, gdy czujemy się zagrożeni, atakowani lub boimy się o swoje bezpieczeństwo, chcemy uniknąć walki, mamy wojskowych i mundurowych w rodzinie. Sytuacja może dotyczyć naszych lęków, zdarzeń z życia, jak również sytuacji w kraju czy międzynarodowej, np. wybuch wojny czy zagrożenie wybuchem wojny w danym kraju. Może to być wskazówka o potrzebie zabezpieczenia się na taką ewentualność, także na dziedziczony kod od przodków, którzy być może nie mogli się odpowiednio zabezpieczyć lub nawet nie próbowali.

wiedza o społeczeństwie – może wskazywać na jakieś sprawy związane z urzędami, administracją, rządem, relacjami społecznymi i w grupach, relacjami między klasami społecznymi, sytuacją polityczno-zawodową, przestrzeganiem prawa, ustaw, zasad; bardziej miękko: relacje z innymi ludźmi, problemy z sąsiadami, przestrzeganiem zasad i granic, bycie na szczeblu w hierarchii. Interpretacja może być podobna do historii lub matematyki.

technika – dotyczy rzeczy praktycznych: umiejętności, które kiedyś były powszechne; poczucie, że nie jest dobrym lub unika się pewnych prac praktycznych w domu lub pracy (szycie, gotowanie i przygotowywanie posiłków, majsterkowanie), może to być też lęk przed praktycznym kreowaniem, szyciem i tkaniem swojego życia na swoją miarę.

plastyka / sztuka / historia sztuki – może wskazywać na lęk przed kreacją w rozumieniu żeńskiej energii (matki), kreatorki w materii, na zablokowaną kreatywność, albo uczucie trudności z wyrażaniem emocji, empatii, poczucie niedojrzałości w wyrażaniu siebie, poszukiwanie tożsamości. Co ciekawe, wchodzi tu również kategoria piękna i tego, co w historii rodu leżało w kanonach piękna, kobiecości, wyglądu, ozdabiania przestrzeni i siebie, utrzymywania domu/mieszkania/miejsca pracy w wibracjach piękna i sztuki, a także na rodową lojalność wobec trudu pracy fizycznej i sprzeciw wobec luksusu.

muzyka – może dotyczyć poszukiwania siebie, tożsamości, własnej duchowości, wyrażenia siebie w formie energii męskiej, trudności w kreacji z poziomu energii męskiej, słuchu, bycia usłyszanym, podsłuchanym lub niewysłuchanie, niesłuchanie i niesłyszenie bliskich, pracowników czy współpracowników, nierozmawianie o ważnych sprawach, o uczuciach, o rzeczach, za które jesteśmy odpowiedzialni. W przypadku muzyki może też chodzić o zaniechanie swojego talentu, porzucenie czy odrzucenie go, krytykę zewnętrzną czy wewnętrzną, wyrażanie emocji. Pamiętajmy też, że często na muzyce w szkole nierzadko dominuje śpiewanie pieśni patriotycznych, warto więc w tym temacie spojrzeć na historię wojskowości w rodzie (zob. historia).

informatyka (technologia informacyjna) – sprawy związane z obsługą sprzętu komputerowego, lęk przed nowością, obawa przed popełnieniem błędu, nadmierne przywiązanie do starych rozwiązań, pamięć nowoczesności, która zniszczyła dawne piękno, pamięć zniszczenia lub zepsucia wartościowego sprzętu (własna lub rodowa), może sprzętu do pracy, bez którego trudno było zarabiać lub poniesienie wysokiej kary za dewastację/zniszczenie. Tu znajdziemy też temat związany z tworzeniem przestrzeni informującej, też z architekturą, budową i zarządzaniem w życiu, ale też informacją rozchodzącą się (traumy wywołane plotkami – własne lub rodowe).

wychowanie do życia w rodzinie – tego chyba nie trzeba tłumaczyć 🙂 Ogólnie rzecz ujmując: temat gotowości do założenia rodziny, zostania rodzicem itd. Temat może też być podobny, jak w przypadku lekcji biologii, fizyki, chemii i techniki.

matura – najprościej mówiąc: egzamin dojrzałości. Jeśli to matura z konkretnego wyżej wymienionego przedmiotu, sprawdź jego znaczenie i zastanów się: jaki egzamin dojrzałości mnie czeka w życiu? Czy czuję się dorosła/y? Czy czuję dojrzałość w danym temacie? Czy wciąż jestem dzieckiem na poziomie emocjonalnym w tym temacie?

Płynne granice w interpretacji snów o szkole

Jak wiemy, przedmioty w szkole nawiązują do innych, pewne treści nachodzą na siebie i czerpią z siebie wzajemnie, w różnych kontekstach się uzupełniają, więc gdy poszukujesz swojej interpretacji, czytaj szeroko: pamiętamy ze szkoły, że np. na początkowym etapie szkolnictwa przedmiot pt. środowisko czy przyroda (w zależności od lat czy nomenklatury) w późniejszych klasach przerodziło się w: geografię, biologię i fizykę, zatem w rozpisce znajdziesz czasem odnośniki do innych przedmiotów, ale nie wahaj się samodzielnie tego łączyć i mieszać!

Wracasz we śnie do podstawówki, czy znów zdajesz maturę?

To, na jakim szczeblu wracamy we śnie do szkoły, może mówić o tym, jak daną sprawę postrzega nasza podświadomość. Gdy to, z czym się mierzymy, jest podstawowe, fundamentalne, a może nawet banalne (czasem się wywyższamy w czymś, a wewnętrznie boimy się, że tego nie umiemy, nie opanowaliśmy do końca) – wtedy wrócimy do szkoły czy egzaminów podstawowych. Kiedy zaś wyzwanie jest na średnim czy wyższym poziomie i gwarantuje nam osiągnięcie dojrzałości czy samodzielności – wtedy wrócimy albo do szkoły średniej, będziemy we śnie zdawać maturę, albo wrócimy na studia.

Chcesz się nauczyć interpretacji i uzdrawiającego odczytywania snów?

Jeśli ten tekst Cię zainspirował, zapraszam na kurs Alchemia Bioenergetyczna: Symbolika i uzdrawianie w śnieniu z międzynarodową akredytacją IAOTH, który znajdziesz tu:

Jeżeli interesuje Cię też praktyka śnienia i uzdrawianie w praktyce w połączeniu z jogą, dźwiękoterapią i aromaterapią, zapraszam Cię na kurs nauczycielski Yoga Alliance: Healing Yoga Nidra:

Przyciągają Cię oba kursy? Znacznie się różnią, więc jak najbardziej zapraszam Cię na oba.

Jestem ciekawa, czy miałaś/eś, miewasz takie sny? Gdzie wracasz i co zdajesz? Jak się z tym czujesz?

Napisała: dr Anna Grochowska-Biodrowicz, Kraków, Słońce w 19°49′ Koziorożca, Księżyc w 7°41′ Koziorożca.

Szkoła Praktyk Pogłębionych HamSa Joga

Kontakt telefoniczny:

+48 579 054 518

 

Napisz do HamSa Joga na:

kontakt@hamsajoga.pl